Jdi na obsah Jdi na menu

2011 Zásahová jednotka

1: Technická pomoc23.03.2011 Na žádost obce vyjela jednotka k odstranění suchého stromu na ulici Resslova.

2: Požár30.03.2011 KOPIS (Krajské operační a informační středisko dále jen KOPIS) vyslalo jednotku na požár trávy v Dobroníně - Cihelně. Jednotka provedla hašení pomocí 1xC proudu z rozdělovače HZS. Dále provedla doplnění CAS jednotky HZS stanice Polná. Poté odjela doplnit vodu k vodárně do Polné a vrátila se zpět. Po ukončení hasebních prací se jednotka vrátila zpět na základnu.

3: Požár31.03.2011 KOPIS vyslalo jednotku na požáru bytové jednotky v domě Polná, Palackého ulice. Po příjezdu jednotka provedla spolu s profesionálními hasiči prohledání bytu v dýchací technice a pomohla s před lékařskou první pomocí do příjezdu záchranné služby. Poté prováděla rozebírání a dohašování ohnisek v bytě vysokotlakým proudem. 

4: Taktické cvičení – požár  – 09.04.2011 Jednotka postupovala dle plánu taktického cvičení.

5: Technická pomoc11.04.2011 Na žádost obce vyjela jednotka k odstranění suchého stromu na ulici Nerudova. Odstranění stromu bylo provedeno motorovou pilou.

6: Technická pomoc21.04.2011 Na žádost obce vyjela jednotka k doplnění vody do studny na hřbitově. Plnění vody jednotka provedla pomocí 1x B 75.

7: Požár – 30.04.2011 KOPIS vyslalo jednotku na požár kravína do obce Zhoř.  Jednotka nezasahovala a na pokyn VZ (velitele zásahu dále jen VZ) se vrátila na stanici.

8: Technická pomoc – 09.05.2011 KOPIS vyslalo jednotku na vyhledávání pohřešované osoby. Jednotka dle Policie ČR prováděla průzkum daného úseku v okolí Dobronína. Jednotka v 13:00 odjela na stanici na občerstvení a v 15:00 pokračovala v prohledávání. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.

9: Technická pomoc – 09.05.2011 Na žádost obce jednotka vyjela na čištění vozovky v ulici Vrchlického. Oplach provedla 1 x C proudem.

10: Technická pomoc – 10.05.2011 Na žádost obce jednotka vyjela na čištění vozovky v ulici Tyršova. Čištění provedla 1 x C proudem.

11: Technická pomoc – 11.05.2011 Bylo opět provedeno čištění vozovky v ulici Vrchlického.

12: Technická pomoc – 16.05.2011 Jednotka provedla na žádost obce odstranění suchého stromu na ulici Nerudova.

13: Technická pomoc – 20.05.2011 Bylo provedeno opětovné čištění vozovky v ulici Vrchlického.

14:  Technická pomoc – 25.05.2011 Bylo provedeno opětovné čištění vozovky v ulici Tyršova

15: Taktické cvičení s jednotkami HZS – požár – 27.6.2011 Cvičení probíhalo dle plánu. Jednotka prováděla fiktivní hašení kulturního domu v obci Záborná.

16: Technická pomoc – 27.06.2011 Na žádost města vyjela jednotka na odstranění spadlých větví v ulici U Jatek. Odstranění větví bylo provedeno pomocí motorové pily.

17: Technická pomoc – 11.07.2011 Jednotka vyjela na odstranění náletových stromů v ulici U Hřbitova. Odstranění stromů bylo provedeno pomocí motorové pily.

18: Technická pomoc – 04.08.2011 KOPIS vyslalo jednotku k zaplavenému skautskému táboru u Ochozského potoka. Po průzkumu bylo zjištěno, že se na místě nachází 33 dětí a 11 vedoucích. Jednotka po domluvě s VZ zahájila evakuaci osob. Bylo zřízeno dočasné náhradní zázemí v tělocvičně v Polné. Po evakuaci osob byla zahájena evakuace veškerého vybavení.

19: Technická pomoc – 09.08.2011 KOPIS vyslalo jednotku na technickou pomoc vyhledávání pohřešované osoby. Při cestě k zásahu byla jednotka odeslána zpět na základnu.

20: Technická pomoc – 16.08.2011 Na žádost města vyjela jednotka na odstranění nalomených větví na ulici U Studánky. Odstranění větví bylo provedeno pomocí motorové pily.

21: Požár – 24.08.2011 KOPIS vyslalo jednotku na požár sběracího vozu. Na pokyn VZ jednotka provedla doplnění cisterny HZS stanice Polná. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

22: Technická pomoc – 24.08.2011 Na žádost města vyjela jednotka na tlakování ucpané kanalizace v Městském muzeu v Polné. Tlakování kanalizace bylo provedeno za pomoci 1 C proudu a krtka.

23: Technická pomoc02.10.2011 KOPIS vyslalo jednotku na pátrání po pohřešované osobě v lese u obce Věžnice. Na místě se jednotka řídila pokyny VZ a prohledávala les. Po ukončení pátrání se jednotka vrátila na základnu.

24: Technická pomoc – 03.10.2011 Na žádost starosty Města Polná vyjela jednotka na odstranění padajícího kamení ze skály pod Kalvárií. Odstranění jednotka provedla pomocí lezecké techniky a vysokotlakého proudu.

25: Technická pomoc – 24.10.2011 Na žádost města vyjela jednotka na tlakování ucpané kanalizace na Komenského ulici v Polné. Tlakování kanalizace bylo provedeno za pomoci 1 C proudu a krtka.

26: Taktické cvičení s jednotkami HZS – 27.10.2011 Taktické cvičení bylo provedeno ve skladu hnojiv v obci Zhoř. Kde došlo k fiktivnímu požáru, který likvidovaly jednotky HZS Polná a Jihlava, SDH Polná a Zhoř

 

KOMPLETNÍ FOTOGALERII ZE ZÁSAHŮ NALEZNETE ZDE.