Jdi na obsah Jdi na menu

2010 Zásahová jednotka

1: Technická pomoc, CAS-25, 1+9 - 09. 01. 2010 jednotka vyjela na odstranění sněhu ze střechy Mateřské školy Podhora.

2: Technická pomoc, CAS-25, 1+6 - 14. 01. 2010 jednotka vyjela na odstranění sněhu ze střechy Městské tělocvičny na Smetanově ulici a Městského kulturního střediska. 

3: Požár chaty, CAS-25, DA-12, 1+5 – 24. 01. 2010 jednotka vyjela k požáru chaty v Dobroníně. Po příjezdu na místo bylo sděleno velitelem zásahu, že se jedná o planý poplach a po té se jednotka vrátila na stanici. (foto)

4: Technická pomoc, CAS-25, 1+6 - 15. 02. 2010 na žádost starosty města vyjela jednotka na odstranění sněhu ze střechy tělocvičny na Varhánkově ulici.

5: Technická pomoc, CAS-25, 1+1 – 23. 03. 2010 jednotka vyjela na čištění kanalizace na ulici Za Nádražím. Čištění bylo provedeno pomocí ,,C,,proudu a krtka.

6: Technická pomoc, CAS-25, 1+1 – 29. 04. 2010 jednotka vyjela na čištění kanalizace na ulici Nerudova. Čištění bylo provedeno pomocí ,,C,,proudu a krtka.

7: Technická pomoc, CAS-25, 1+1 – 10. 05. 2010 jednotka vyjela na čištění kanalizace do obce Dobronín. Čištění bylo provedeno pomocí ,,C,,proudu a krtka.

8: Požár garáže, CAS-25, 1+1 – 22. 05. 2010 jednotka vyjela na požár garáže do obce Dobronín. Po příjezdu na místo zásahu byla jednotka na pokyn velitele zásahu ponechána v záloze a poté odeslána na stanici. (foto)

9: Požár sklepa, cvičení, CAS-25 1+3 – 27.5.2010 jednotka vyjela na taktické cvičení do obce Dobronín. Jednalo se o požár bytového domu v prostoru sklepa. Dva členové prováděli hašení 1 x C proudem v dýchacích přístrojích. Dále jsme prováděli plnění vozidla HZS stanice Polná.

10: Technická pomoc, CAS-25, 1+1 – 02. 06. 2010 jednotka vyjela na čerpání vody ze zatopeného sklepa. Čerpání bylo provedeno pomocí kalového čerpadla.

11: Technická pomoc, CAS-25, 1+4 – 03. 06. 2010 jednotka prováděla čištění a tlakování kanalizace na ulici Varhánková. Čištění bylo provedeno pomocí ,,C,, proudu.

12: Technická pomoc, CAS-25, 1+1 – 04. 06. 2010 jednotka prováděla čištění a tlakování kanalizace na ulici Varhánková. Čištění bylo provedeno pomocí ,,C,,proudu.

13: Technická pomoc, CAS-25, 1+5 – 21. 06. 2010 jednotka prováděla čištění vozovky na ulici Za Nádražím. Čištění bylo provedeno pomocí 2x,,C,,proudu a kropící lišty.

14: Technická pomoc, CAS-25, 1+1 – 25. 06. 2010 jednotka prováděla čištění a tlakování kanalizace na ulici Varhánková. Čištění bylo provedeno pomocí ,,C,,proudu.

15: Požár skladu, cvičení, CAS-25, 1+4 – 30.6.2010 jednotka vyjela na taktické cvičení do obce Brzkov. Jednalo se o požár skladu soukromé firmy. Dva členové prováděli hašení 1 x C proudem v dýchacích přístrojích. Dále jsme prováděli plnění vozidla HZS stanice Polná. 

16: Požár prostoru vlakového nádraží, CAS-25, 1+7 – 30.6.2010 jednotka na žádost KOPIS držela pohotovost na stanici kam vyjela pouze jednotka HZS stanice Polná. (foto)

17: Technická pomoc, CAS-25, 1+2 – 09. 07. 2010 jednotka prováděla čištění vozovky na ulici Sadová. Čištění bylo provedeno pomocí kropící lišty.

18: Technická pomoc, CAS-25, 1+1 – 12. 07. 2010 jednotka prováděla čištění vozovky na ulici Palackého. Čištění bylo provedeno pomocí kropící lišty.

19: Technická pomoc, DA-12, 1+4 – 12. 07. 2010 jednotka prováděla odstranění suchého stromu na ulici Tyršova pomocí motorové pily.

20: Technická pomoc, CAS-25, 1+1 – 15. 07. 2010 jednotka prováděla doplnění vody do studny v ulici Za hřbitovem. Doplnění bylo provedeno pomocí 1 x B proudu.

21: Technická pomoc,CAS-25, 1+2 – 16. 07. 2010 jednotka prováděla čištění vozovky na Husově nám.. Čištění bylo provedeno pomocí kropící lišty.

22: Technická pomoc, DA-12, 1+3 – 19. 07. 2010 jednotka prováděla odstranění suchého stromu na ulici Žejdlicova pomocí motorové pily.

23: Technická pomoc, CAS-25, 1+5 – 07. 08. 2010 jednotka vyjela na lokální záplavu na ulici Nerudova. Jednotka provedla odčerpání vody pomocí kalového čerpadla a vyčištění ucpané kanalizace a mostu.

24: Požár skláren, CAS-25, 1+4 – 21. 08. 2010 jednotka vyjela k požáru objektu ve sklárnách v obci Dobronín. Po příjezdu na místo jednotka prováděla na pokyn velitele zásahu hašení 1 x C proudem, rozebírání střechy a doplňování vody vozidlu HZS stanice Polná. (foto)

25: Technická pomoc, CAS-25, 1+3 – 23. 08. 2010 jednotka vyjela na lokální záplavu na ulici Nerudova. Provedla odčerpání vody pomocí kalového čerpadla a vyčištění ucpané kanalizace a mostu.

26: Technická pomoc, CAS-25, 1+3 – 23. 08. 2010 jednotka prováděla odstranění spadlého stromu na ulici Resslova pomocí motorové pily.

27: Technická pomoc, CAS-25, 1+4 – 13. 09. 2010 jednotka prováděla odstranění suchých stromů na ulici Žejdlicova pomocí motorové pily.

28: Taktické cvičení požár kulturního domu Jamné CAS 25/3500/200-M2R 1+5 - 17.9.2010 Jednotka prováděla hašení a dopravu vody dle plánu taktického cvičení. (foto)

29: Technická pomoc odtranění suchého stromu Polná Havlíčkova CAS 24/2500/400 - S2R 1+3 - 15.11.2010 Jednotka provedla odstranění suchého stromu pomocí motorové pily na Havlíčkově ulici.

30: Požár sila, Polná, Tyršova CAS 24/2500/400-S2R 1+6 - 29.11.2010 Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru nízké budovy u sila na ulici Tyršova v Polné. Jednotka po příjezdu na místo na pokyn VZ prováděla hašení 1 x C proudem v dýchací technice a poté vyskladňovala uložený materiál. Jednotka po likvidaci požáru zůstala na místě a prováděla dohlídku požářiště. Po převzetí majitelem se vrátila na stanici.

31: Požár sila, Polná, Tyršova CAS 24/2500/400-S2R 1+4 - 29.11.2010 Jednotka vyjela na žádost KOPIS k doutnající hromadě řepkových plev uskladněných v budově na Tyršově ulici v Polné. Jednotka po příjezdu na žádost VZ provedla doplňování vody do CAS 32 T 815 stanice Polná a dále pomáhala při dohašování v dýchací technice.

32: Požár sila, Polná, Tyršova CAS 24/2500/400-S2R 1+3 - 30.11.2010 Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru nízké budovy na ulici Tyršova v Polné. Jednotka po příjezdu provedla průzkum, hašení 1 x C proudem v dýchací technice a rozebírání konstrukcí. Poté jednotka zůstala na místě a prováděla požární dozor. Po převzetí majitelem se vrátila na stanici. (foto)

33: Planý poplach – požár lesa Dobroutov CAS 24/2500/400-S2R 1+3 - 8.12.2010 Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru lesního porostu směrem na Dobroutov. Po příjezdu na místu bylo jednotce sděleno VZ, že žádný požár nebyl nalezen. Jednotka následně provedla průzkum z druhé strany od Polné, kde také nic nenalezla a vrátila se na stanici.

34: Planý poplach – požár stodoly Záborná CAS 24/2500/400-S2R 1+2 - 13.12.2010 Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru stodoly do obce Záborná. Na místě bylo sděleno VZ, že žádný požár nebyl nalezen. Po dohodě s VZ jednotka provedla průzkum v Záborné, Skrýšově a Janovicích, kde také nic nenalezla a vrátila se na stanici.

35: Technická pomoc – odstranění sněhu Polná, Varhánkova CAS 25/3500/200-M2R 1+3 - 15.12.2010 Jednotka na žádost starosty obce vyjela na odstranění sněhu ze střechy tělocvičny na Varhánkově ulici.

36: Technická pomoc – odstranění sněhu Polná, Na Podhoře CAS 25/3500/200-M2R 1+4 - 16.12.2010 Jednotka na žádost starosty obce vyjela na odstranění sněhu ze střechy Mateřské školy Na Podhoře.

37: Požár bytu Dobronín, Šeříková CAS 24/2500/400 - S2Z 1+4 a CAS 25/3500/200-M2R 1+1 - 29.12.2010 Na žádost KOPIS vyjela jednotka na požár bytu v panelovém domě v obci Dobronín. Po příjezdu na místo události byla jednotka VZ ponechána v záloze.

 

KOMPLETNÍ FOTOGALERII ZE ZÁSAHŮ NALEZNETE ZDE.