Jdi na obsah Jdi na menu

2009 Zásahová jednotka

1: Požár chaty - 06. 02. 2009 vyjela jednotka na požár chaty v obci Žďírec. Při příjezdu na místo události zde již zasahovali profesionální hasiči z Polné a Jihlavy a SDH Žďírec. Velitel zásahu ponechal naši jednotku v záloze a poté nás poslal zpátky na základnu. (foto)

2: Dýchací přístroje - 27. -28. 02. 2009 se 1 člen jednotky zúčastnil kurzu pro nositele dýchací techniky u HZS Jihlava.

3: Odborná příprava - 06. -07. 03. 2009 se dva členové zúčastnili cyklické odborné přípravy u HZS kraje Vysočina stanice Jihlava. Školení bylo určeno pro velitele jednotek a velitele družstev JPO III.

4: Odborná příprava - 14. 03. 2009 se pět členů zúčastnilo cyklické odborné přípravy u HZS kraje Vysočina stanice Jihlava. Školení bylo určeno pro strojníky JPO III.

5: Ježkovo Peklo – 14. 03. 2009 se 6 členů zúčastnilo soutěže Ježkovo Peklo ve Velkém Beranově, která byla určena pro zásahové jednotky. Soutěž probíhala ve dvou částech. V odpolední části proběhla štafeta 6 x 30. až 90. m a pořadová příprava, v noční části vyrazila jednotka na cca 60 km dlouhou trasu, na které plnila jednotka různé úkoly.(stavění protipovodňové hráze, vyhledání osoby v zakouřeném prostoru, ošetření zraněné osoby atd.) Na této soutěži jsme se umístili na 12. místě. (foto)

6: Požár sklárny – 29. 03. 2009 jednotka vyjela na požár bývalé sklárny v obci Dobronín. Při příjezdu na místo byl již požár lokalizován, a proto nás velitel zásahu ponechal v záloze a poté odeslal spět na základnu.

7: Okrskové cvičení – 04. 04. 2009 jsme se zúčastnili okrskového cvičení, které probíhalo ve Stříteži. Cvičení proběhlo formou soutěže, při které 6 ti členná družstva musela splnit šest úkolů (štafeta 6 x 50m,problém s čerpadlem, dopravní nehoda, znečištěná studna, požární útok a závěrečná) Na tomto cvičení jsme vybojovali 1. místo. (foto)

8: Požár lesa – 09. 04. 2009 jednotka vyjela na požár lesa u obce Rybné. Po příjezdu na místo události se jednotka řídila pokyny VZ a prováděla lokalizaci požáru jedním proudem C. (foto)

9: Čerpání vody – 11. 04. 2009 vyjela jednotka k rybníku Podhorák, kde na žádost majitele rybníka provedla čerpání vody.

10: Pálení čarodějnic - 30. 04. 2009 požární asistence při pálení čarodějnic na letním kině v Polné

11: Požár lesa - 01. 05. 2009 jednotka vyjela k požáru hrabanky ve Ždírci

12: TFA Jihlava - 02. 05. 2009 účast členů zásahové jednotky na TFA v Jihlavě (foto)

13: Námětové cvičení - 06. 05. 2009 zásahová jednotka vyjela k požáru v areálu ČEPRO Šlapánov. Po příjezdu provedli členové jednotky na pokyn velitele zásahu průzkum v okolí kotelny a nalezli požár v nedalekém lese. Ten na základě pokynů lokalizovali a následně zlikvidovali. Po ukončení činnosti se jednotka vrátila na stanici.

14: Čištění kanalizace - 19. 05. 2009 jednotka vyjela na žádost obce do Tyršovy ulice v Polné, zde provedla tlakování kanalizace za pomoci krtka a dvou hadic C.

15: Kropení silnice - 25. 05. 2009 na žádost města vyjela jednotka k čištění místní komunikace, která byla znečištěna po demoličních pracech ve městě.

16: Námětové cvičení - 29. 05. 2009 zásahová jednotka na žádost KOPIS vyjela k požáru Mateřské školky na Tyršově ulici v Polné. Na místě jednotka prováděla doplňování vodou vozidlo HZS stanice Polná. Dva členové prováděli v dýchací technice kontrolu evakuace.

17: Požár briket - 18. 06. 2009 jednotka vyjela k požáru briket v obci Hrbov. Na místě se členové řídili pokyny velitele zásahu a podíleli se na vynášení briket z uhelny. (foto)

18: Čerpání vody - 29. 06. 2009 zásahová jednotka vyjela na technickou pomoc v obci Záborná. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla v domě čp. 57 pročištění ucpané kanalizace a odčerpání vody ze zatopeného sklepa pomocí kalového čerpadla. (foto)

19: Čerpání vody - 29. 06. 2009 jednotka vyjela na technickou pomoc v obci Polná. Na Nerudově ulici došlo k zatopení cesty a zahrady. Jednotka vodu odčerpala pomocí kalového čerpadla. (foto)

20: Námětové cvičení - 30. 06. 2009 proběhlo námětové cvičení na objekt firmy Mivokor na Resslově ulici.

21: Požár stodoly - 16. 07. 2009 zásahová jednotka vyjela k požáru stodoly v Kamenné. Po příjezdu na místo se na pokyn velitele zásahu doplňovala voda vozidlu HZS stanice Polná a čtyři členové v dýchací technice prováděli ve spolupráci s profesionály hašení. Během celého večera probíhalo dohašování a likvidace sena. SDH Kamenná a čtyři členové zásahové jednotky Polná zůstali na místě požářiště do ranních hodin. (foto)

22:  Čištění tribuny – 27. 07. 2009 vyjela jednotka k čištění tribuny a příjezdové cesty Městského stadionu po stavebních pracích. Čištění bylo provedeno 1 „C“ proudem a otočnou lafetovou proudnicí.

23: Požár stohu – 09. 08. 2009 jednotka vyjela na požár stohu v obci Kamenná. Jednotka prováděla průzkum a lokalizaci požáru. CAS prováděl kyvadlovou dopravu vody a poté na poli dohašování vyvozené slámy. (foto)

24: Pohotovost na stanici – 14. 08. 2009 na žádost KOPIS držela jednotka pohotovost na stanici. Důvodem bylo otrávení Zlatého potoka v obci Kamenná. 

24: Požár slámy – 17. 08. 2009 jednotka na žádost KOPIS vyjela k požáru balíku sena v Kamenné. Po příjezdu na místo jednotka na pokyn velitele zásahu prováděla pomoc při hašení a zajistila osvětlení pomocí agregátu.  Jednotka prováděla s pomocí HZS stanice Polná likvidaci a dohašovací práce.

25: Čištění kanalizace – 13. 10. 2009 vyjela jednotka na čištění kanalizace na Vrchlického ulici v Polné. Čištění bylo provedeno za pomoci „krtka“ a „B“ proudu.

26: Požár stodoly – 17. 10. 2009 vyjela jednotka na požár stodoly v obci Zhoř. Jednotka prováděla průzkum a lokalizaci požáru za pomoci DT. Poté se jednotka podílela na vyklízecích pracích. (foto)

27: Námětové cvičení – 30. 10. 2009 se jednotka zúčastnila námětového cvičení na objekt Polenského zámku.

28: Požární asistence – 28. 11. 2009 na žádost města prováděla jednotka požární dozor při rozsvěcení vánočního stromu a následném ohňostroji v Polné.

 

KOMPLETNÍ FOTOGALERII ZE ZÁSAHŮ NALEZNETE ZDE.