Jdi na obsah Jdi na menu

2008 Zásahová jednotka

1: Požár skladu - dne 22.4. 2008 na žádost KOPIS vyjela jednotka k požáru skladu kartonů v obci Ronov nad Sázavou. Na místě dle pokynu velitele zásahu členové jednotky prováděli ochranu objektu a vlakové trati. Po lokalizaci objektu se jednotka vrátila na stanici. (foto)

2: Požár RD ve Zhoři - jednotka byla dne 4.5.2008 svolána k hašení požáru na půdě rodinného domu ve Zhoři. Po domluvě s operačním střediskem byla ponechána v pohotovosti na stanici.

3: Technická pomoc - na žádost starosty města Polná 8. 7. 2008 jednotka provedla technickou pomoc na Základní škole Polná. Jednalo se o čištění fasády.

4: Požár statku - 24.8.2008 vyjela jednotka na požár bývalého statku před obcí Henčov. Po příjezdu na místo události jednotka na pokyn velitele zásahu zůstala v záloze na místě. (foto)

5: Požár stohu - 30. 8. 2008 vyjela jednotka na žádost KOPIS k požáru stohu u obce Zhoř. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla na pokyn velitele zásahu hašení dvěma C proudy - jedenkrát v DT. Vozidlo SDH Polná bylo průběžně doplňováno vozidly SDH Zhoř a JZD Zhoř. Poté jednotka provedla nasazení třetího C proudu a zahájila hašení odvážené slámy 2 x C proudem. Ve večerních hodinách přijelo dalších 5 členů, aby vystřídali dosud zasahující. (foto)

6: Požár pole - 6.9.2008 jednotka vyjela na požár pole u obce Brzkov. Při příjezdu na místo události byl požár dohašován jednotkou z PS Polná. Naše jednotka nezasahovala a byla VZ odeslána zpět na základnu. (foto)

7: Technická pomoc - dne 2.10. 2008 na žádost majitele objektu vyjela jednotka  na odčerpání zatopené studny. Za pomoci kalového čerpadla a 2 hadic C bylo provedeno odčerpání studny.

8: Námětové cvičení - 31.10.2008 jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru v areálu společnosti VAREX. Jednalo se o požár ve výrobní hale. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla na pokyn velitele zásahu hašení jedním C proudem v DT. Vozidlo SDH Polná bylo průběžně doplňováno vozidlem SDH Zhoř. Poté jednotka provedla dálkové doplňování vody z podzemního hydrantu do vozidla HZS kraje Vysočina stanice Polná. (foto)

9: Technická pomoc - na žádost majitele objektu vyjela jednotka dne 15.11.2008 na odčerpání zatopené studny. Za pomoci kalového čerpadla a 2 hadic C bylo provedeno odčerpání studny.

10: Pohřešovaná osoba - na žádost KOPIS se dne 17.11. 2008 jednotka sešla na stanici k nahlášené události – pohřešované osoby. Před naším výjezdem KOPIS ukončilo událost ze strany PČR – pohřešovaná osoba se našla.

11: ZÓNA 2008 - 27.11.2008 na žádost KOPIS jednotka odjela na stanici HZS kraje Vysočina CPS Jihlava a poté odjela na stanici Třebíč. Odtud byla jednotka odeslána k dekontaminačnímu stanovišti, kde provedla rozestavení KNP. Po celou dobu zajišťovala jeho obsluhu. (foto)

12: Technická pomoc - 22.12. 2008 na žádost majitele firmy Dafeplast vyjela jednotka k vyčištění příjezdové cesty a parkoviště pomocí kropící lišty a otočné proudnice. Pro závadu na čerpadle nebylo čištění dokončeno, proto se 23. 12.2008 pokračovalo do plného vyčištění.

 

KOMPLETNÍ FOTOGALERII ZE ZÁSAHŮ NALEZNETE ZDE.