Jdi na obsah Jdi na menu

2006 Zásahová jednotka

1: Dýchací přístroje - 24. - 25. 02. 2006 se šest členů zúčastnilo kurzu pro nositele dýchací techniky u HZS Jihlava. (foto)

2: Odborné školení - 13. - 17. 03. 2006 jsme absolvovali odborné školení v Jánských Koupelích, kde se 6 členů školilo na profesi strojník, 1 člen na velitele družstva a 1 člen na velitele JSDH. (foto)

3: Velká voda v Polné - První výjezd jednotky byl dne 29. 03. 2006, kdy jsme byli povoláni k čerpání vody a plnění pytlů s pískem na ulici Nerudova, zúčastnili jsme se v počtu 12ti členů. (foto)

4: JPO 3 - 01. 04. 2006 HZS kraje Vysočina zařadil JSDH Polná do kategorie JPO III z původní JPO V.

5: Prověřovací cvičení - 29. 04. 2006 jsme se zúčastnili prověřovacího cvičení okrsku Polná v obci Dobronín u areálu velkokapacitního kravína, kde se nacvičovala dálková doprava.

6: Požár lesa - 07. 05. 2006 jsme vyjeli k požáru lesa u rybníka Kukle v počtu 7 členů, kde jsme pomáhali z dohašováním požáru. (foto)

7: Doplňování vody - 23. 06. 2006 jsme absolvovali nácvik plnění vody do hasícího letadla na letišti Henčov. (foto)

8: Strhávání skály - Na přelomu června a července jsme několikrát prováděli strhávání skály v ulici Pod Kalvárií (Polná). (foto)

9: Protichemické obleky - 10. 07. 2006 jsme absolvovali u HZS kraje Vysočina stanice Polná školení na používání protichemických obleků. (foto)

10: Seskok parašutistů - 15. 07. 2006 jsme asistovali při otevírání sportovního areálu u rybníka Peklo, kde jsme pomáhali parašutistům, kteří seskakovali do vody. (foto)

11: Kropení silnice - 31. 07. 2006 jsme z důvodu velkých veder kropili silnice ve městě.

12: Čištění odpadů - 15. 08. 2006 jsme provedli technickou pomoc při čištění odpadu na ulici Zahradní (Polná).

13: Prověřovací cvičení - 16. 09. 2006 jsme připravovali cvičení okrsku Polná na věž kostela. Cvičení se zúčastnilo sedm sborů. Bylo prováděno doplňování vody do cisterny a naši členové si vyzkoušeli zásah s dýchací technikou při výstupu na věž kostela Nanebevzetí panny Marie. (foto)

14: HORIZONT 2006 - 05. 10. 2006 jsme absolvovali velké taktické cvičení HZS kraje Vysočina pod názvem HORIZONT 2006. Cvičení se konalo na letišti Henčov a jednalo se o leteckou dopravní nehodu. Na místě jsme prováděli předlékařskou první pomoc, transport zraněných a průzkum místa nehody. Cvičení bylo na celé dopoledne a zúčastnili se ho 4 členové SDH Polná. (foto)

15: Námětové cvičení - 24. 10. 2006 jsme se účastnili cvičení s HZS kraje Vysočina stanice Polná na objekt firmy BYTAS (použity dýchací přístroje). (foto)

16: Námětové cvičení - 09. 11. 2006 jsme se účastnili cvičení s HZS kraje Vysočina stanice Polná na čerpací stanici firmy MIVOKOR. (použity dýchací přístroje). (foto)

17: Ohňostroj - 02. 12. 2006 se jednalo o požární asistenci při ohňostroji u příležitosti zahájení Vánočního času v Polné.

18: Čištění vozovky - 04. 12. 2006 jsme prováděli technickou pomoc při čištění vozovky vedoucí k čističce odpadních vod.

19: Požár betlémů - 26. 12. 2006 jsme vyjeli k požáru radnice v Polné, kde probíhala výstava betlémů. Pomáhali jsme při dohašení požáru a poté při vyklízení požářiště. (foto)

 

KOMPLETNÍ FOTOGALERII ZE ZÁSAHŮ NALEZNETE ZDE.