Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy 2011

1/2011Technická pomoc, CAS 24,  1+3 – 23.03.2011 Na žádost obce vyjela jednotka k odstranění suchého stromu na ulici Resslova.

2/2011Požár, CAS 24, 1+2 – 30.03.2011 KOPIS (Krajské operační a informační středisko dále jen KOPIS) vyslalo jednotku na požár trávy v Dobroníně - Cihelně. Jednotka provedla hašení pomocí 1xC proudu z rozdělovače HZS. Dále provedla doplnění CAS jednotky HZS stanice Polná. Poté odjela doplnit vodu k vodárně do Polné a vrátila se zpět. Po ukončení hasebních prací se jednotka vrátila zpět na základnu.

3/2011 Požár, CAS 24, 1+2 – 31.03.2011 KOPIS vyslalo jednotku na požáru bytové jednotky v domě Polná, Palackého ulice. Po příjezdu jednotka provedla spolu s profesionálními hasiči prohledání bytu v dýchací technice a pomohla s před lékařskou první pomocí do příjezdu záchranné služby. Poté prováděla rozebírání a dohašování ohnisek v bytě vysokotlakým proudem. 

4/2011Taktické cvičení – požár, CAS 24, 1+3, CAS 25, 1+2 – 09.04.2011 Jednotka postupovala dle plánu taktického cvičení.

5/2011Technická pomoc, CAS 24, 1+2 – 11.04.2011 Na žádost obce vyjela jednotka k odstranění suchého stromu na ulici Nerudova. Odstranění stromu bylo provedeno motorovou pilou.

6/2011Technická pomoc, CAS 25, 1+1 – 21.04.2011 Na žádost obce vyjela jednotka k doplnění vody do studny na hřbitově. Plnění vody jednotka provedla pomocí 1x B 75.

7/2011Požár, CAS 24, 1+5 – 30.04.2011 KOPIS vyslalo jednotku na požár kravína do obce Zhoř.  Jednotka nezasahovala a na pokyn VZ (velitele zásahu dále jen VZ) se vrátila na stanici.

8/2011Technická pomoc, CAS 25, 1+4 – 09.05.2011 KOPIS vyslalo jednotku na vyhledávání pohřešované osoby. Jednotka dle Policie ČR prováděla průzkum daného úseku v okolí Dobronína. Jednotka v 13:00 odjela na stanici na občerstvení a v 15:00 pokračovala v prohledávání. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.

9/2011Technická pomoc, CAS 25, 1+1 – 09.05.2011 Na žádost obce jednotka vyjela na čištění vozovky v ulici Vrchlického. Oplach provedla 1 x C proudem.

10/2011Technická pomoc, CAS 24, 1+1 – 10.05.2011 Na žádost obce jednotka vyjela na čištění vozovky v ulici Tyršova. Čištění provedla 1 x C proudem.

11/2011Technická pomoc, CAS 25, 1+1 – 11.05.2011 Bylo opět provedeno čištění vozovky v ulici Vrchlického.

12/2011Technická pomoc, CAS 24, 1+1 – 16.05.2011 Jednotka provedla na žádost obce odstranění suchého stromu na ulici Nerudova.

13/2011Technická pomoc, CAS 25, 1+1 – 20.05.2011 Bylo provedeno opětovné čištění vozovky v ulici Vrchlického.

14/2011 -  Technická pomoc, CAS 25, 1+1 – 25.05.2011 Bylo provedeno opětovné čištění vozovky v ulici Tyršova

15/2011Taktické cvičení s jednotkami HZS – požár, CAS 24, 1+4 – 27.6.2011 Cvičení probíhalo dle plánu. Jednotka prováděla fiktivní hašení kulturního domu v obci Záborná.

16/2011Technická pomoc, CAS 24, 1+4 – 27.06.2011 Na žádost města vyjela jednotka na odstranění spadlých větví v ulici U Jatek. Odstranění větví bylo provedeno pomocí motorové pily.

17/2011Technická pomoc, CAS 24, 1+2 – 11.07.2011 Jednotka vyjela na odstranění náletových stromů v ulici U Hřbitova. Odstranění stromů bylo provedeno pomocí motorové pily.

18/2011Technická pomoc, CAS 24, 1+8 – 04.08.2011 KOPIS vyslalo jednotku k zaplavenému skautskému táboru u Ochozského potoka. Po průzkumu bylo zjištěno, že se na místě nachází 33 dětí a 11 vedoucích. Jednotka po domluvě s VZ zahájila evakuaci osob. Bylo zřízeno dočasné náhradní zázemí v tělocvičně v Polné. Po evakuaci osob byla zahájena evakuace veškerého vybavení.

19/2011Technická pomoc, CAS 24, 1+4 – 09.08.2011 KOPIS vyslalo jednotku na technickou pomoc vyhledávání pohřešované osoby. Při cestě k zásahu byla jednotka odeslána zpět na základnu.

20/2011Technická pomoc, CAS 24, 1+3 – 16.08.2011 Na žádost města vyjela jednotka na odstranění nalomených větví na ulici U Studánky. Odstranění větví bylo provedeno pomocí motorové pily.

21/2011 Požár, CAS 24, 1+3 – 24.08.2011 KOPIS vyslalo jednotku na požár sběracího vozu. Na pokyn VZ jednotka provedla doplnění cisterny HZS stanice Polná. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

22/2011 Technická pomoc, CAS 25, 1+1 – 24.08.2011 Na žádost města vyjela jednotka na tlakování ucpané kanalizace v Městském muzeu v Polné. Tlakování kanalizace bylo provedeno za pomoci 1 C proudu a krtka.

23/2011Technická pomoc, CAS 25, 1+3 – 02.10.2011 KOPIS vyslalo jednotku na pátrání po pohřešované osobě v lese u obce Věžnice. Na místě se jednotka řídila pokyny VZ a prohledávala les. Po ukončení pátrání se jednotka vrátila na základnu.

24/2011Technická pomoc, CAS 24, 1+3 – 03.10.2011 Na žádost starosty Města Polná vyjela jednotka na odstranění padajícího kamení ze skály pod Kalvárií. Odstranění jednotka provedla pomocí lezecké techniky a vysokotlakého proudu.

25/2011Technická pomoc, CAS 25, 1+2 – 24.10.2011 Na žádost města vyjela jednotka na tlakování ucpané kanalizace na Komenského ulici v Polné. Tlakování kanalizace bylo provedeno za pomoci 1 C proudu a krtka.

26/2011Taktické cvičení s jednotkami HZS, CAS 24, 1+4 – 27.10.2011 Taktické cvičení bylo provedeno ve skladu hnojiv v obci Zhoř. Kde došlo k fiktivnímu požáru, který likvidovaly jednotky HZS Polná a Jihlava, SDH Polná a Zhoř

27/2011Technická pomoc, CAS 25, 1+4 – 07.11.2011 Na žádost obce vyjela jednotka na čerpáni vody z šachty na Městském stadionu v Polné. Čerpání bylo provedeno přenosným čerpadlem.

28/2011Technologická pomoc, CAS24, 1+5, DA8 1+2 – 28.11.2011 KOPIS vyslalo jednotku na požár pošty do obce Zhoř. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o zakouřenou kotelnu pošty. Zakouření bylo způsobeno topením v kotli a ztrátou tahu komínu při odvodu spalin. Jednotka držela pohotovost na místě události a poté se na pokyn VZ se vrátila na stanici.

29/2011Požár, CAS 24, 1+3, DA8, 1+1 – 11.12.2011 KOPIS vyslalo jednotku na požár rodinného domu. Jednotka provedla průzkum a dále na pokyn velitele zásahu výstup po čtyřdílném nastavovacím žebříku a rozbití střešních oken v místnosti zasažené požárem. Dále prováděla hašení 1 x C proudem a likvidační práce.